يکي از دستاوردهاي قابل توجه انقلاب اسلامي، نگاه متفاوت به عرصه هاي فرهنگ و هنر، به ويژه حوزه موسيقي بوده ا ست. موسيقي از همان روزهاي ابتدایی انقلاب، روايتگر حضور يکپارچه مردم در به ثمر رسيدن انقلاب اسلامي بوده است. اين نگاه در آثاري چون «بوي گل و سوسن و ياسمن آيد»، «خميني اي امام، خميني اي امام»، به «لاله در خون خفته» و … تبلور يافت.موسيقي در هشت سال دفاع مقدس نيز يار و ياور اهداف فرهنگي نظام بوده و آثار فاخري هم در ا ين حوزه توسط آهنگسازان خوب و مطرح ساخته و توسط خوانندگان خوش صدا خوانده شده است.