بز را بكش

بز را بكش

قدر دارايي‌هايتان را بدانيد!

آمدن برای نرفتن

آمدن برای نرفتن

ابرام حَریص!