اولویت های استاندار خراسان جنوبی در سال 97 به روایت زعفران: یک دو جین خبر آب، معیشت، راه و راه آهن محمد مهدی مروج الشریعه: ائمه جمعه استان درباره توسعه گردشگری نظر دهند

اولویت های استاندار خراسان جنوبی در سال 97 به روایت زعفران: یک دو جین خبر آب، معیشت، راه و راه آهن محمد مهدی مروج الشریعه: ائمه جمعه استان درباره توسعه گردشگری نظر دهند

تاریخ‌نگاری شخصیت علمی پدران علمي استان در دستور کار بنیاد ملي نخبگان

توسعه خراسان جنوبی نیاز به تقویت کارکرد نشریات محلی دارد

سرمایه گذاران جرات سرمایه گذاری در خراسان جنوبی را ندارند

سرمایه گذاران جرات سرمایه گذاری در خراسان جنوبی را ندارند

ادامه التهاب در شوراي شهر

ادامه التهاب در شوراي شهر

تفكيك جنسيتي دانشگاه آزاد اسلامي بيرجند، فقط به طول 5 متر !